TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Termomodernizacja z przebudową dachu budynku Urzędu Gminy w Sitnie

Gmina Sitno potwierdza, że Biuro Projektowe Jan Dworzycki, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 21/8 w okresie od 17 kwietnia 2015 roku do 21 marca 2016 roku wykonało projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji i zmiany konstrukcji dachu budynku Urzędu Gminy w Sitnie, w ramach RPO WL 2014-2020, działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku 373,92 m2, kubatura 2221,11 m3.

Zakres projektu obejmował inwentaryzację, ekspertyze techniczną, audyt energetyczny, przebudowę dachu i budynku wraz z wizualizacją, kolorystykę elewacji, nową instalację solarną dla ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową kotłowni, instalację fotowoltaiczną, zewnętrzne lampy solarno-hybrydowe do oświetlenia terenu. Dokumentacja projektowa obejmowała też przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację wykonania i odbioru robót.

Rekomendujemy firmę Biuro Projektowe Jan Dworzycki jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonywania zadań projektowych i kosztorysowych.

Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonanych usług.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych terminach.

Firma Biuro Projektowe Jan Dworzycki jest godna polecenia przy realizacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych.

REALIZACJE