TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Gmina Sitno

Gmina Sitno, udziela referencji dla Biura Projektowego Jan Dworzycki, z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 21/8 w  Tomaszowie Lubelskim.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w lutym 2012 roku projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu – Miejsce Sportu i Rekreacji w Kornelówce.

Projekt obejmował zagospodarowanie części działki o powierzchni 4500m2, zaprojektowano urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne do ćwiczeń dla dorosłych, ogrodzenie terenu, parking dla samochodów osobowych, chodniki i place, oświetlenie terenu.

Dokumentacja w swym zakresie, miała także opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiary robót i specyfikacji technicznych.

Zlecenie wykonane zostało z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i w terminie.

Polecamy Pracownię Projektową Pana Jana Dworzyckiego jako firmę sumienną i odpowiedzialną.

REALIZACJE