TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Gmina Sitno

Gmina Sitno, udziela referencji dla Biura Projektowego Jan Dworzycki potwierdzając profesjonalność i fachowość w realizacji dokumentacji projektowej.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało dotychczas na zlecenie Gminy Sitno, wymienione poniżej zadania projektowe:

  • Projekt budowlany wielobranżowy Zespołu Boisk Sportowych " ORLIK 2012" w Jarosławcu, wg wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki R.P., wykonanie dokumentacji 12.2009 r.
  • Projekt budowlany budynku punktu widokowego w Kornelówce, wykonanie dokumentacji 05.2011 r.

Obecnie Gmina zleciła firmie wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania budynku dawnej zlewni na budynek dla młodzieży i koła gospodyń wiejskich w m. Czołki.

Ponadto Gmina współpracuje z Biurem Projektowym w zakresie wykonywania dokumentacji kosztorysowej.

Pracownia Projektowa w swoich działaniach wykazała się sumiennością terminowością powierzonych mu zamówień.

Gmina Sitno zamierza dalej współpracować z Biurem Projektowym Jan Dworzycki.
Wobec powyższego rekomendujemy pracownię projektową jako wykonawcę godnego polecenia.

REALIZACJE