TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Gmina Skierbieszów

Gmina Skierbieszów, ul.Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, udziela referencji dla Biura Projektowego Jan Dworzycki, ul.Wyspiańskiego 21/8, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w lipcu 2010 roku dla Gminy Skierbieszów wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy Skansenu Gminnego w Skierbieszowie przy ul. Cmentarnej.
Projekt obejmował budynek administracyjno-dydaktyczny nawiązujący do regionalnego budownictwa dworu polskiego, budynek wejścia głównego, budynek wc, zagospodarowanie ekspozycji budownictwa regionalnego, infrastruktury drogowej na działce (dróg, parkingów dla zwiedzających i dojść pieszych), jak również uzbrojenia podziemnego terenu.

Opracowanie obejmowało również wycenę kosztów budowy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Dzięki swej wysokiej jakości dokumentacja spełniła stawiane przez nas oczekiwania.

Rekomendujemy Pracownię Projektową Pana Jana Dworzyckiego jako godną i odpowiedzialną firmę w branży budowlanej. Na szczególną uwagę zasługuje połączenie funkcjonalności obiektów z dopracowaną bryłą oraz stylową formę architektoniczną. Co wyróżnia ich na tle innych firm projektowych z którymi współpracowaliśmy.

REALIZACJE