TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Gmina Skierbieszów

Gmina Skierbieszów, ul.Rynek 1, 22-420 Skierbieszów, udziela referencji dla:

Biuro Projektowe Jan Dworzycki
ul. Wyspiańskiego 21/8
22-600 Tomaszów Lubelski,

potwierdzając profesjonalność i fachowość w realizacji dokumentacji projektowej.

Firma Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w terminie od 16.11.2010 r. do 30.11.2011 r. projekt budowlano-wykonawczy na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku przedszkola samorządowego przy ul. Rynek 27 w Skierbieszowie.

Projekt obejmował budynek przedszkola samorządowego z wydzieloną biblioteką gminną i rozbudowany zespół żywienia zbiorowego, który umożliwiać będzie prowadzenie w systemie cateringu dowożenie posiłków do innych szkół na terenie gminy Skierbieszów, ponadto zagospodarowanie terenu wokół budynku.
Powierzchnia użytkowa projektowanego obiektu  2602,9m2, kubatura 12870,0m3.

Dokumentację charakteryzuje duży profesjonalizm oraz trafność przyjętych rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych. Wygląd zewnętrzny budynku jest spójny z przewidzianą funkcją i odpowiada swoim charakterem nowoczesnej architekturze.
Biuro podczas etapu koncepcji było w stałym kontakcie z Gminą, zawsze służyło dobrą radą i przedstawiało najkorzystniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne.
Projektanci wykazali się szeroką znajomością zagadnień formalnych, plastycznych oraz wiedzą i fachowością.

Projekt wykonany został należycie, z właściwą starannością i jest podstawą do wykonania ciekawego i wyróżniającego się obiektu.
Zlecenie zostało wykonane terminowo i rzetelnie.

REALIZACJE