TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna udziela referencji dla:

Biuro Projektowe Jan Dworzycki
ul. Wyspiańskiego 21/8
22-600 Tomaszów Lubelski,

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w terminie od 08 maja 2012 r. do 15 lipca 2012 r. dokumentację projektową na inwestycje pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”.

Zakres obejmował wykonanie projektów budowlano-wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, szczegółowych specyfikacji technicznych i audytów energetycznych.
W skład opracowania wchodziły poszczególne budynki:

 • Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy 1-go Maja w Sarzynie Nowej - powierzchnia użytkowa budynku 2142,43m2, powierzchnia zabudowy 653,53m2, kubatura 10650,08m3,
  zakres prac: prace dociepleniowe i izolacyjne, roboty budowlane towarzyszące, instalacja odgromowa budynku, przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej z uwzględnieniem odrębnych obwodów elektrycznych na kartę dla każdego mieszkania komunalnego, modernizacja centralnego ogrzewania.
 • Termomodernizacja budynku OSP w Wólce Łętowskiej – powierzchnia użytkowa budynku 114,50m2, powierzchnia zabudowy 139,80m2, kubatura 485,00m3,
  zakres prac: prace dociepleniowe i izolacyjne, roboty budowlane towarzyszące, instalacja odgromowa budynku, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania.
 • Termomodernizacja budynku domu kultury w Łętowni – powierzchnia użytkowa budynku 271,10m2, powierzchnia zabudowy 374,40m2, kubatura 1398,00m3,
  zakres prac: prace dociepleniowe i izolacyjne, roboty budowlane towarzyszące, instalacja odgromowa budynku.
 • Termomodernizacja budynku OSP w Łukowej – powierzchnia użytkowa budynku 211,20m2, powierzchnia zabudowy 254,50m2, kubatura 1021,70m3,
  zakres prac: prace dociepleniowe i izolacyjne, zmiana pokrycia dachu, roboty budowlane towarzyszące, instalacja odgromowa budynku, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania.
 • Termomodernizacja budynku remizy OSP w Rudzie Łańcuckiej – powierzchnia użytkowa budynku 422,80m2, powierzchnia zabudowy 356,40m2, kubatura 2208,80m3,zakres prac: prace dociepleniowe i izolacyjne, wymiana stolarki okiennej, roboty budowlane towarzyszące, instalacja odgromowa budynku, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia z kotłem gazowym z zamkniętą komorą spalania.

Pracownia Projektowa w swoich działaniach wykazała się sumiennością i terminowością powierzonego mu zamówienia, potwierdzając profesjonalność w realizacji dokumentacji projektowej.
Wobec powyższego rekomendujemy pracownię projektową jako wykonawcę godnego polecenia.

REALIZACJE