TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Termomodernizacja budynku Stowarzyszeniowego przy ul.Orlicz Dreszera w Zamościu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu zaświadcza, że Biuro Projektowe Jan Dworzycki - z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 21/8 w latach 2015 - 2016 korzystało z usług w/w Biura Projektowego. Na potrzeby Stowarzyszenia została przygotowana dokumentacja:

„Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Orlicz – Dreszera 14 w ramach wymogów RPO WL 2014-2020”. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku 1100,21m2, kubatura 5415,77m3. Zakres projektu obejmował inwentaryzację, ekspertyzę techniczną, audyt energetyczny, wizualizację 3D budynku, kolorystykę elewacji, nową instalację solarną dla ciepłej wody użytkowej wraz z przebudową kotłowni olejowej, instalację klimatyzacji dla części pomieszczeń. Dokumentacja obejmowała też przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz specyfikację wykonania i odbioru robót.

Wartość całości zadania wyniosła: 1 327 115,13 zł brutto

Projekt został wykonany starannie, dokładnie w oparciu o aktualne przepisy BHP oraz prawo budowlane, zastosowano odpowiednie technologie i najnowsze rozwiązania, w projekcie zaplanowano wykorzystać materiały odpowiedniej jakości, uwzględniając wszystkie uwagi i życzenia ze strony zamawiającego, z zachowaniem obowiązujących norm prac budowlanych. Współpraca z Panem Dworzyckim układała się bardzo dobrze – podpowiadał wiele rozwiązań, był zawsze dostępny telefonicznie i osobiście kontaktował się z przedstawicielami Stowarzyszenia, tłumaczył i przedstawiał rozwiązania najlepsze dla potrzeb osób niepełnosprawnych użytkujących i przebywających codziennie w omawianym budynku.

Polecamy Biuro Projektowe Jan Dworzycki z siedzibą w Tomaszowie Lub. jako firmę rzetelną i przygotowaną do projektowania zadań budowlanych, remontowych, wykonującą w terminie zaplanowane zadania.

REALIZACJE