TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Rzeczoznawca budowlany

Zajmujemy się opracowaniem ekspertyz budowlanych, opinii technicznych i ocen stanu technicznego w zakresie:

 • diagnostyka budynków, konstrukcji i materiałów budowlanych,
 • ocena stanu technicznego wszelkich budynków i budowli,
 • badanie uszkodzeń i awarii budynków i budowli,
 • oceny nośności elementów konstrukcyjnych, m.in. stropów, słupów, podciągów, fundamentów,
 • wycena robót budowlanych,
 • wyceny budynków i budowli do celów podatkowych.

Rzeczoznawstwo obejmuje ekspertyzy, opinie techniczne obiektów i robót budowlanych m.in. takich jak:

 • budynków jednorodzinnych, mieszkań, budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, apartamentów,
 • budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, szpitali i przychodni, aptek, biur, hoteli, pensjonatów,
 • hal produkcyjnych i magazynowych, centrów logistycznych, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i obiektów kubaturowych,
 • budynków i obiektów w złym stanie technicznym, wadliwie wykonanych, dla potrzeb ustalenia jakości wykonanych robót budowlanych.

Analiza techniczna

Analiza techniczna jako szereg czynności zmierzających do prawidłowego zaplanowania prac remontowych wymaga kompleksowej diagnostyki budowlanej i jest nieodzowną częścią procesu renowacji, remontu, wzmocnienia i odbudowy budynków czy budowli.

Podstawą opracowania skutecznego programu prac remontowym jest diagnostyka budowlana budynku, poszczególnych elementów wykończeniowych i konstrukcyjnych. Na podstawie pomiarów, badań i analizy uszkodzeń można określić kolejność, sposób postępowania, zastosowanie działań wzmacniających i remontowych.

Skuteczna i kompleksowa diagnostyka budowlana prowadzi od ustalenia przyczyn uszkodzenia budynku, co pozwala na prawidłowe wykonanie skutecznego planu napraw, remontu, modernizacji obiektu.

Diagnostyka budowlana

Diagnostyka budowlana ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie stanu rzeczywistego elementu budowlanego, parametrów technicznych materiałowych, nośności elementów konstrukcji. Podstawą diagnostyki budowlanej jest między innymi prawidłowy dobór badań fizyczno-chemicznych materiałów konstrukcji murowych, żelbetowych, stalowych bądź drewnianych. Problemy degradacji, uszkodzeń budynków i budowli wymagają pogłębionych badań i diagnostyki oraz kompleksowych rozwiązań projektowych.

Metodologię diagnostyki budowlanej można określić w kilku etapach:

 • Rozpoznanie i określenie uszkodzeń.
 • Pomiary inwetaryzacyjne i diagnostyczne.
 • Analiza wyników pomiarów.
 • Analiza statyczno-wytrzymałościowa.
 • Ustalenie nośności elementów konstrukcyjnych.
 • Określenie przyczyn uszkodzeń.
 • Wnioski i zalecenia.
 • Ustalenie sposobu i zakresu prac wzmacniających i remontowych.

W celu właściwych pomiarów wykorzystujemy najnowocześniejsze atestowane przyrządy i urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów i badań konstrukcji budowlanych.

Firma posiada między innymi urządzenie do lokalizacji i przebiegu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych Ferroscan PS250 Hilti, jest to jedyne tak profesjonalne i nowoczesne urządzenie do badania konstrukcji żelbetowych w tej części Polski.

Ponadto wykonujemy badania betonu młotkiem Schmidta typu N firmy Proceq do określania klasy betonu.

Wykonujemy też pomiary grubościomierzem ultradźwiękowym materiałów wykonanych ze: stali, aluminium, stopów Al, stopów CU, tworzyw sztucznych, szkła i innych.

Grubościomierz doskonale sprawdza się przy pomiarach konstrukcji jednostronnie dostępnych takich jak:  kominy, silosy, ściany zbiorników i cystern, rur, rurociągów, kotłów, kadłubów statków, konstrukcji przemysłowych. Zaletą grubościomierza jest możliwość dokonania pomiaru ścian zbiorników zawierających szkodliwe substancje, rurociągów, kotłów, pracujących pod ciśnieniem, bez konieczności wyłączania ich z ruchu.

Szczegółowe parametry urządzeń i obszary zastosowania znajdziecie Państwo w zakładce DIAGNOSTYKA KONSTRUKCJI.

Do pomiarów diagnostycznych wykorzystujemy także wiele innych urządzeń, które są nieodzowne w pracy rzeczoznawcy budowlanego.

REALIZACJE