TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Przebudowa komina stalowego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Mirczu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mirczu zaświadcza, iż Biuro Projektowe Jan Dworzycki, z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Wyspiańskiego 21/8, w okresie od 05 kwietnia 2016 roku do 15 czerwca 2016 roku wykonało projekt budowlano-wykonawczy przebudowy komina stalowego przy kotłowni osiedlowej w Mirczu.

Parametry projektowanego komina:

- wysokość 20,70 m,

- średnica 0,70 m.

Zakres projektu obejmował inwentaryzację istniejącego komina, ekspertyzę techniczną istniejącego komina i fundamentu, projekt budowlano-wykonawczy nowego komina stalowego wraz posadowieniem na istniejącym fundamencie i jego naprawą. Dokumentacja projektowa obejmowała też przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki jest solidnym, wiarygodnym i fachowym partnerem, jest w pełni przygotowaną firmą do kompleksowego wykonywania zadań projektowych i kosztorysowych, specjalizującą się w obiektach wymagających dużej wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny gwarantują wysoki poziom wykonanych usług.

Powierzone prace projektowe zostały wykonane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych terminach.

Firma Biuro Projektowe Jan Dworzycki jest godna polecenia przy realizacji projektowych zadań inwestycyjnych.

REALIZACJE