TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

System FERROSCAN

Badania nieniszczące konstrukcji żelbetowych w zakresie wykrywania prętów zbrojeniowych i określania otuliny przenośnym systemem FERROSCAN PS 250 HILTI

System FERROSCAN PS 250 firmy HILTI do precyzyjnej lokalizacji i przebiegu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych, średnicy, grubości otulenia oraz rozstawu prętów zbrojeniowych. Jedyna tak dokładna, nieniszcząca metoda badania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych.

Lokalizowanie i pomiar średnicy prętów zbrojeniowych oraz określanie grubości otuliny betonowej na placu budowy może stanowić duży problem. Firma Hilti oferuje system, który pozwala na wykonanie wszystkich tych zadań oraz dodatkowo umożliwia np. wyznaczanie bezpiecznej pozycji do wiercenia otworów przelotowych, dokonywanie analiz statycznych lub wielkopowierzchniowych pomiarów grubości otuliny betonowej w prosty sposób, ale przy zachowaniu maksymalnie możliwej dokładności. Badania takie pozwalają na zweryfikowanie wytrzymałości wykonanych (lub też istniejących – przy braku dokumentacji archiwalnej) elementów konstrukcji żelbetowych, sprawdzenie rzeczywistej grubości otuliny zbrojenia, co ma również znaczenie przy badaniu odporności ogniowej konstrukcji.

Skaner PS 200 S zapisuje dane w trakcie przesuwania po badanej powierzchni elementu konstrukcyjnego. Zebrane dane są zapamiętywane w urządzeniu aż do momentu przekazania ich bezpośrednio na monitor PSA 100. Monitor służy do zapamiętywania dużej ilości danych, prezentowania zeskanowanych obrazów bezpośrednio na budowie oraz dalszego ich analizowania. Dane mogą być również przesłane do komputera i za pomocą oprogramowania PROFIS szczegółowo analizowane, z możliwością drukowania raportów i archiwizowania.

Obszary zastosowania:

 • Weryfikacja i analiza prętów zbrojeniowych
 • Sprawdzanie otuliny betonowej na dużych powierzchniach w celu wykonania prac naprawczych konstrukcji i oceny odporności ogniowej konstrukcji
 • Lokalizowanie prętów zbrojeniowych przy braku dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem renowacji budynków wielkopłytowych (Wk-70, W-70, OWT, itp.), przy zmianie obciążenia konstrukcji budynków i innych obiektów (mostów, estakad, tuneli, itp.)
 • Budowlane inspekcje i kontrola jakości, przy odbiorze robót budowlanych (przy zadaniu średnicy, rozstawu lub otuliny prętów, możliwość sprawdzenia zgodności wykonania konstrukcji z dokumentacją)
 • Pozwala uniknąć kosztownych uszkodzeń prętów zbrojeniowych oraz szkód spowodowanych przez przecięcie zbrojenia konstrukcji podczas wiercenia diamentowego i udarowego
 • Określanie rozkładu belek stalowych w stropie np.typu Kleina, określanie rozkładu stelaży aluminiowych ścian i sufitów z płyt g-k.

Zalety:

 • Szybkie i łatwe skanowanie dużych powierzchni betonu
 • Możliwe zestawianie zdjęć skanowanych z pojedyncze bloki, co daje informację o dużej powierzchni badanego elementu
 • Generowanie raportów ocen konstrukcji, a także statystyk i prezentacji wizualnych z widokiem 2D
 • Zapewnia dokładny pomiar otuliny na głębokość do 100 mm,  maksymalna głębokość wykrywania pręta zbrojeniowego do 180 mm (przy średnicy pręta zbrojeniowego 36 mm)
 • Wyświetla na monitorze czytelny obraz 2D zbrojenia, umożliwiając dokonanie natychmiastowej analizy konstrukcji i otuliny
 • Automatycznie rejestruje dane skanowania na długości do 30 metrów
 • Zakres średnicy wykrytego pręta zbrojeniowego 6 ÷ 36 mm
 • Dokładność lokalizacji pręta zbrojeniowego ± 3 mm
 • Dokładność pomiaru głębokości dla pręta zbrojeniowego ± 1 mm
 • Bezprzewodowe połączenie pomiędzy monitorem i skanerem
 • System posiada wydajne oprogramowanie komputerowe dla przeprowadzenia analizy w biurze i przygotowania raportów

Wycena za badania ustalana jest indywidualnie, zależnie od ilości skanów i miejsca do analizy.

REALIZACJE