TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Usługi Projektowe

Zajmujemy się obsługą inwestorów indywidualnych, firm oraz jednostek samorządowych i budżetowych. Podejmujemy działania związane z całkowitą realizacją inwestycji budowlanych począwszy od koncepcji projektu, poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego i nadzór.

Wykonujemy projekty indywidualne wszelkich budynków czy obiektów budowlanych, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, jak również inwentaryzacje, dokumentacje zamienne czy podwykonawcze.

Opracowujemy ekspertyzy techniczne i oceny stanu technicznego (opinie). Zajmujemy się diagnostyką budynków, konstrukcji i materiałów budowlanych.

Wykonane dokumentacje projektowe posiadają wymagane prawem budowlanym uzgodnienia z rzeczoznawcami.

Opracowane projekty budowlane posiadają wszystkie wymagane elementy branżowe oraz uzgodnienia, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę dla danej inwestycji.

Na życzenie klienta do dokumentacji projektowej wykonujemy kosztorysy, które pozwolą na oszacowanie kosztów przedsięwzięcia.

W zakresie usług projektowych wykonujemy dla wszelkich obiektów budowlanych (budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych, handlowych i usługowych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych oraz innych obiektów budowlanych) opracowania i usługi, m.in.:

 • Kompleksowa obsługa każdej inwestycji
 • Wszelkie wymagane uzgodnienia
 • Koncepcje architektoniczno-funkcjonalne
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Projekty architektoniczno – budowlane wszelkich budynków i budowli
 • Projekty zagospodarowania działek i terenów
 • Projekty zmiany sposobu użytkowania
 • Projekty termomodernizacji i kolorystyki budynków
 • Projekty remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących
 • Projekty obiektów inżynierskich
 • Projekty konstrukcji drewnianych, stalowych i żelbetowych
 • Ekspertyzy i opinie budowlane
 • Diagnostyka budynków, konstrukcji i materiałów budowlanych
 • Projekty rozbiórek budynków oraz budowli
 • Projekty obiektów sportowych
 • Kosztorysy budowlane, wyceny, szacowanie robót budowlanych
 • Projekty instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Projekty instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • Projekty branży telekomunikacyjnej
 • Projekty przyłączy do sieci
 • Projekty branży drogowej
 • Opracowania pełnej dokumentacji przetargowej wg ustawy o zamówieniach publicznych
 • Nadzory autorskie

REALIZACJE