TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Wójt Gminy Łabunie

Wójt Gminy Łabunie, udziela referencji dla Biura Projektowego Jan Dworzycki potwierdzając profesjonalność i fachowość w realizacji dokumentacji projektowej.

Biuro Projektowe wykonało dotychczas na zlecenie Gminy Łabunie, poniższe zadania projektowe:
1. Projekt budowlany wielobranżowy remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (realizacja - 05.2007 r.)
2. Projekt budowlany zmiany pokrycia dachu budynku szkoły w Łabuniach (realizacja - 04.2007 r.)
3. Projekt budowlany wielobranżowy remontu i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Barchaczowie ( realizacja 10.2008 r.)
4. Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Bródku ( realizacja 05.2008 r.)
5. Projekt budowlany wielobranżowy modernizacji i remontu Ośrodka Zdrowia w Łabuniach przy ul. Parkowej 17 ( realizacja 12.2007 r.)
6. Projekt budowlany wielobranżowy przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Mocówce ( realizacja 06.2008 r.)
7. Projekt budowlany wielobranżowy Zespołu Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Łabuniach ( realizacja 05.2008 r.)
8. Projekt budowlany remontu Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej ( realizacja 12.2007 r.)
9. Projekt budowlany remontu budynku świetlicy wiejskiej w Łabuńkach II ( realizacja 12.2008 r.)
10. Projekt budowlany remontu budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Łabuńskiej ( realizacja 01.2009 r.)
11. Projekt budowlany wielobranżowy Zespołu Administracyjno - Rekreacyjnego w Łabuniach ( realizacja 03.2010 r.)
12. Projekt budowlany wielobranżowy zmiany sposobu użytkowania w części pomieszczeń mieszkalnych na punkt przedszkolny ( realizacja 11.2009 r.)
13. Projekt budowlany wielobranżowy zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych w Łabuńkach Pierwszych ( realizacja 05.2009 r.)
14. Projekt budowlany zmiany konstrukcji dachu na części budynku świetlicy wiejskiej w Wierzbiu ( realizacja 09.2009 r. )
15. Projekt budowlany remontu płyty boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łabuniach ( realizacja 03.2010 r.)
16. Projekt budowlany wielobranżowy budowy budynku garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej i remont budynku świetlicy wiejskiej w Łabuńkach Pierwszych ( realizacja 05.2010 r.)
17. Projekt budowlany remontu świetlicy wiejskiej w Wierzbiu ( realizacja 12.2010 r.)

Z zawartych umów firma wywiązała się terminowo, współpracując z Gminą Łabunie podczas realizacji zadań i sprawowania nadzorów autorskich.

REALIZACJE