TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oddział w Zamościu, udziela referencji dla Biura Projektowego Jan Dworzycki.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w czerwcu 2011 roku, na zlecenie ZDZ w Lublinie, oddział w Zamościu, dokumentację projektową wielobranżową na zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjnego na cele edukacyjne dla potrzeb szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego, przy ulicy Poewiaków 5 w Zamościu.

Pracownia Projektowa w swoich działaniach wykazała się sumiennością i terminowością powierzonego mu zadania.

Rekomendujemy pracownię projektową jako godną polecenia.

REALIZACJE