TRWA ŁADOWANIE, PROSZĘ CZEKAĆ...

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Zamość

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie oddział w Zamościu, udziela referencji dla Biura Projektowego Pana Jana Dworzyckiego, potwierdzając tym profesjonalność i fachowość świadczonych usług projektowych.

Biuro Projektowe Jan Dworzycki wykonało w styczniu 2015 roku projekt budowlany wielobranżowy przebudowy budynku warsztatów ze zmianą sposobu użytkowania na budynek warsztatowo-szkoleniowy i termomodernizacją budynku przy ul. Peowiaków 3 w Zamościu.

Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku 353,09 m2, kubatura 2075,40 m3.

Wykonany projekt wykazał się wysoką jakością, rozwiązania budowlane charakteryzują się indywidualnym podejściem do tematu, racjonalnością kosztów inwestycji i fachowością.

Wszelkie uzgodnienia i kontakt z projektantami w czasie opracowania dokumentacji był na bieżąco.

Dokumentacja została wykonana terminowo. Po złożeniu projektu do Wydziału Architektury w Zamościu, organ wydający pozwolenie na budowę nie miał uwag do dokumentacji.
Polecamy Biuro Projektowe Pana Jana Dworzyckiego jako profesjonalną i odpowiedzialną firmę.

REALIZACJE